دو نفوذ, رابطه جنسی مشاهده به صورت رایگانسکس کون گنده